Taxonomia: Família Urocynchramidae

Urocynchramus pylzowi