Taxonomia: Família Rhinocryptidae

Scytalopus schulenbergi

Scytalopus canus

Scytalopus opacus

Scytalopus fuscus

Scytalopus superciliaris

Scytalopus acutirostris

Scytalopus zimmeri

Scytalopus simonsi

Scytalopus urubambae

Scytalopus affinis

Scytalopus altirostris

Scytalopus griseicollis

Scytalopus magellanicus

Scytalopus parkeri

Scytalopus spillmanni

Scytalopus caracae

Scytalopus perijanus

Scytalopus meridanus

Scytalopus latebricola

Scytalopus vicinior

Scytalopus robbinsi

Scytalopus stilesi

Scytalopus rodriguezi

Scytalopus chocoensis

Scytalopus panamensis

Scytalopus argentifrons

Scytalopus bolivianus

Scytalopus atratus

Scytalopus femoralis

Scytalopus micropterus

Scytalopus sanctaemartae

Scytalopus macropus

Tacuquinho-da-várzea

Tapaculo-preto-baiano

Tapaculo-preto

Tapaculo-ferreirinho

Tapaculo-de-brasília

Tapaculo-da-chapada-diamantina

Tapaculo-serrano

Scytalopus parvirostris

Scytalopus unicolor

Scytalopus gettyae

Scytalopus latrans

Eugralla paradoxa

Myornis senilis

Entufado-baiano

Entufado

Macuquinho

Macuquinho-baiano

Teledromas fuscus

Rhinocrypta lanceolata

Acropternis orthonyx

Tapaculo-pintado

Corneteiro-da-mata

Scelorchilus rubecula

Scelorchilus albicollis

Pteroptochos megapodius

Pteroptochos tarnii

Pteroptochos castaneus