Taxonomia: Família Pnoepygidae

Pnoepyga formosana

Pnoepyga albiventer

Pnoepyga pusilla

Pnoepyga immaculata