Taxonomia: Família Oriolidae

Oriolus tenuirostris

Oriolus chinensis

Oriolus auratus

Oriolus kundoo

Oriolus oriolus

Oriolus nigripennis

Oriolus percivali

Oriolus larvatus

Oriolus monacha

Oriolus chlorocephalus

Oriolus crassirostris

Oriolus brachyrynchus

Oriolus xanthornus

Oriolus mellianus

Oriolus traillii

Oriolus cruentus

Oriolus consanguineus

Oriolus hosii

Oriolus isabellae

Oriolus albiloris

Oriolus steerii

Oriolus xanthonotus

Oriolus bouroensis

Oriolus decipiens

Oriolus forsteni

Oriolus flavocinctus

Oriolus melanotis

Oriolus finschi

Oriolus szalayi

Oriolus phaeochromus

Oriolus sagittatus

Sphecotheres hypoleucus

Sphecotheres viridis

Sphecotheres vieilloti

Pitohui dichrous

Pitohui uropygialis

Pitohui kirhocephalus

Pitohui cerviniventris