Taxonomia: Família Oreoicidae

Oreoica gutturalis

Ornorectes cristatus

Aleadryas rufinucha