Taxonomia: Família Mesitornithidae

Mesite-do-deserto

Mesite-marrom

Mesite-variado