Taxonomia: Família Eulacestomatidae

Eulacestoma nigropectus