Taxonomia: Família Calyptomenidae

Calyptomena whiteheadi

Calyptomena hosii

Calyptomena viridis

Smithornis rufolateralis

Smithornis sharpei

Smithornis capensis