Taxonomia: Família Aegothelidae

Aegotheles albertisi

Aegotheles archboldi

Aegotheles wallacii

Aegotheles bennettii

Aegotheles affinis

Aegotheles cristatus

Aegotheles crinifrons

Aegotheles tatei

Aegotheles insignis

Aegotheles savesi